14 oktober, 2008

Medicinsk psyk(okologi)

Tuff vecka.

Åtta dagar; tre böcker att läsa, fem artiklar, ett kompendium om medicinska etikens ABZ (173 sidor), föreläsningar och lite labb.

Sådärja.

Inga kommentarer: