19 januari, 2011

Livet är spretigt

Måhända är det så att många förmår använda skrift i det digitala mediet om just ett specifikt intresse eller typ av händelse, för det är vad de vill få ut i pränt och tillika reaktioner på. Jag har inte den mentala barrikaden att kunna begränsa mig för vad jag skriver om livet. Livet innefattar relationer, fantasier, funderingar, självreflektion, känslor, människor, yrken, upplevelser, motgångar, vinster, förluster, sorg och äventyr. Min tunna limitation och frispråkighet har kommit till ett pris, så mycket är till fullo noterandevärt. Har lyckats komma andra människor under skinnet, på både förträffliga och knackiga sätt, vilket lärt mig mer om både andra men framför allt mig själv. Jag har fått nya vänskaper till människor jag annars aldrig hade lärt känna, jag har tvunget avslutat andra som måhända tagit andra vägar om jag inte skrivit det jag en gång skrev. Det är en lärdom tillika en progression, men inte en begränsning. Texter kan försätta en i trångmål, men de bringar till existens en tillväxt ur ett initialt bördigt obehag.

Mina texter är lika delar hänsyftade mig själv tillika er läsare, hur få eller många ni än må vara, för ur reaktioner och synpunkter föds kreativitet, förståelse, irritation, känslor och utveckling, varav däri också den största vinsten existerar. Gensvaret. Alla texter är en liten pusselbit, ett fragment som beroende på vilken sträng den slår an hos mottagaren, skapar en bild av något större. Fler pusselbitar, klarare bild, men en bild som är tillika högst individuell i sin framtoning beroende av de strängar varje text har slagit an på. För en går det i dur, för en annan barré i moll. Från kursiva yttringar som med mer än en stor sannolikhet kan få andra att momentant dra slutsatsen att jag skulle behöva sitta instängd i ett madrasserat rum och kyla av mig. Men alas, att fantisera fram prosa runt ett ord eller händelse är bara en del av livet, något vi alla gör, men inte alla för den sakens skull sätter det i print. Vi skriver inte alla om vårt yrke med alla de svårigheter, lyckorus och utmaningar det belönas med. Vi skriver inte alla om våra tankar och funderingar sett i både litet och större perspektiv. Vi skriver inte alla om de människor som enskilt tagit små delar av ens hjärta och hur det något så litet berör en så elementärt. Vi skriver inte alla om alldagliga men ack så vägande ting som kaffe med en vän. Jag skriver om allt det där, jag skriver om livet. Och livet spretar, precis som ett av mitt mest ambitiösa blandband till dags dato; ”X” Marks The Spot Of Life As We Know It. Slå på blandbandet, lyssna, och se vad musiken säger just dig. Det berättar en historia, lika individuell som livet är för oss alla.

Inga kommentarer: