13 januari, 2011

F43.0

ICD-koden för akut stressreaktion. Det har jag just nu, eller snarare den akuta stressreaktionens relief med illamående, tremorkänsla, abnorm trötthet och ett mentalt obehag. Rent krasst skulle jag med nästintill sjuklig lätthet ta en hutt Midazolam för att undkomma teh withdrawal angst, men uthärdandet får segra likt tidigare kapitel. De gångna veckorna av tentaplugget och jobbet alltjämt i bakhuvudet interpunkterades av löpande-band sjukdomar och annat och blev till slut för mycket. Hade nog inte orkat många dagar till, sagt med seriös absolutism. Att jag aldrig lär mig, men sant som få är att den som i stormens öga befinner sig inte ser den orkan och förödelse den orsakar. Efterförloppets ögon är allt som oftast av klarare natur och ger ytterligare en dimension till historiens uppfattning. Hur hon orubbligt står vid min sida i alla väder, vindar och vanor är det största privilegium mig någonsin givet.

Inga kommentarer: