01 april, 2009

Tom Holder

Förutom att namnet låter som något av en karaktär i Harry Potter är det även en rätt ordinär grabb med ett ganska hedersvärt målarbete. Det hela började i England och frågan gäller djurförsök. Tom är emot djurförsök men istället för våldsbenägna akter som hot, skrämseltaktiker, elda upp forskares bilar och hus som tidigare skett av radikala motståndsextremister tar han en helt annan approach. Han startade rörelsen Pro-Test, en organisation som informerar och sprider kunskap om vikten av djurförsök i de avseenden där det ännu inte finns alternativa metoder än att använda djur.
Som ung forskare tycker även jag att man ska använda andra typer av cellinjer och modeller i den utsträckning man kan istället för djur när den möjligheten finns. Nu är det så att den bistra realiteten är inte svart eller vit, för även i min egna forskning förekommer försöksdjur. Benmärgsceller finns inte i växter eller dylikt, och även om det finns icke-djurceller som liknar märgceller beter de sig heller inte helt likadant. Så det finns ett behov, men allt bör hållas till ett möjligt minimum.
Det fantastiska med Holders arbete (i grunden tillsammans med naturvetarstudenten Laurie Prycroft) är att han med Pro-Test lyckas vända tankebanor och uppfattningar hos stora majoriteter i samhällen, främst på vikten av att den kunskap som forskas fram är i människans favör och bästa intresse.

Han inspirerar.

Läs artikeln här.

Inga kommentarer: