23 november, 2011

Någon slags ledighet

Det kom till slut, tentaresultatet. Ett icke omärkbart antal arbetsdagar efter stadgad universitetspraxis vilket föranlett en del mailande med A över sagda kursansvariges bristande ansvarstagande. Och det gick ju vägen dessutom. Igen. Gånger två. Den kliniska farmakologin oroade mig inte och om någonting får den delen ackompanjeras av det galaktiskt myntade uttrycket "fina fisken". Men den andra, tillika numera ökända GAMES aka kursen från the very bowels of hell, fick mig nästintill att svälja min MacBebis. G som i godkänd. Say what? Hur fan gick det till? Jag hyser inget tvivel om en lätt till måttlig grad av upprättning ty mitt resultat var exakt på de berömda och adekvata 60%. Därmed hälsas den kliniska vardagen åter skönt välkommen, för trust me, preklin är inte roligt när man redan läst två kliniska terminer. Så farväl preklin, vi ses inte igen.

(men jag skall inte sticka under stolen med att de ännu måttligt färska farmakologikunskaperna kom väl till pass vid dagens casearbete då jag är delaktig i handhavandet av multisjuka patienter med mycket läkemedelskomplikationer)

Inga kommentarer: