07 februari, 2012

Idag aka helt som vanligt

Inremitterande: Från andra hemmet aka sjukhuset

Kontaktorsak: Förvirring

Tidigare sjukdomar: Kroniskt överdriven tidsoptimistisk workaholic

Aktuellt: Hel- och halvskrivna forskningsansökningar, accepterade abstracts till möten och konferenser, palliativ symptomlindring, avdelning, patienter, VAB med barn, vid behovsläkemedel, realtids-PCR:er, remisser, inskrivningar, ronder, jourer. Allt ackompanjerat av en aning för lite sömn.

Status
AT: kontra arbetsbördan, diskuterbart. En aning svårbedömt
Cor: RR, intermittent takykardi
Pulm: ausk ua, perkussionston ua bilat.
Neurologiskt: Väs rätt ordentligt fucked-up
Buk: Palperas med viss defence, ev koffeinrelaterat. I övrigt ua
PR: Let’s not go there, shall we?

Prel bedömning: Dårpippi med för många järn i elden samtidigt. Åter till hemmet.

Diagnoskod: F05.9 Delirium, ospecificerat, Z56.3 Stressande arbetsschema

6 kommentarer:

linda sa...

du e rolig:))
take it easy jag ordinerar lite mindfulness o djupandning minst två 3-minuterspass per dag!
och vad betyder PR? (som om jag exakt fattade allt det andra;)

Doktoranden sa...

Linda, två 3-minuterspass?! Näver, på totalt 6 minuter hinnar jag ju både starta en PCR och skriva en datanteckning. PR - per rectum. Mindfullness blir iFån-lurar med Chickenfoot under snabbt spatserande från kaffebutiken i sjukhusets centrallhall till avdelningen.

I övrigt:
ua - utan anmärkning
rr - regelbunden rytm
ausk - auskultering (dvs lyssnande)
bilat - bilateralt
cor - hjärta
pulm - lungor
AT - allmäntillstånd

Tolkia sa...

"RR" är en av de saker jag älskar att hata. I min värld har "RR" alltid betytt "R till R", d.v.s. varit en slöförkortning av "RR-intervall". Varenda gång jag ser förkortningen tänker jag reflexmässigt typ "ja, och?" (emedan antalet EKG:n utan RR-intervall från levande människor torde vara rätt få). Men jag inser att en stackars ingenjör inte har mycket att sätta emot.

Doktoranden sa...

Tolkia, isf dikterar jag "regelbundet rr-intervall" under EKG på status, inte cor. Men vi är ju alla färgade av vår phd-historia eller hur var det nu?

Institutionen sa...

Hejsan!

Hur får du ihop forskning och läkarutbildning egentligen? Går du varannan termin eller kör du forskning på fritiden? Hur långt har du kommit? Vad får du i lön? Söker du stipendier och sånt?

Så många frågor och så få svar...
Går i forskarfunderingar.

/S aka Institut1

Doktoranden sa...

S, med en stor dos tålamod, frustration och mycket planering. Jag har faktiskt gjort lite olika under årens lopp. De två första kliniska terminerna pluggade jag heltid och forskade halvtid. Därefter studieuppehåll med jobb heltid under ett år. Nu läser jag på halvtid och forskar på 75% aktivitet. Till hösten heltid studier med kanske 20-25% forskningsaktivitet för avhandlingsskrivande (är i slutet av min forskarutbildning).
Jag gör aldrig forskning på fritiden, har en anställning och får lön för mitt arbete (min heltidslön är ca 26.000/månad). Sedan varierar ju dock vilken tid på dygnet jag gör arbetet. Ibland på dagar, ibland kvällar. Stipendier och forskningsanslag söker jag hela tiden vilket jag använder för kurser, konferenser etc både nationellt och internationellt men aldrig för försörjning, det betalar min anställning. Ett råd, påbörja aldrig forskning utan en anställning. Utöver det, pröva på om det låter intressant, lycka till!