15 mars, 2012

Sophiens Suscitans

Hoppfullhet, sorg, oro, upprymdhet. Unga och gamla, känslospektrat finns hos dem allihop. Allvarligt sjuka i trauman, infektioner, fordonsolyckor, våld, intoxikationer. Rubriker och notiser i lokalpress blir med ens till ansikten, anhöriga och en flagrant verklighet. Med ett funktionellt hjärta i bröstkorgen och vital ventrikel i buken är alla känslor gängse ytligare under den blå förklädnaden och spritade händer. Akuta situationer upphävs, människors liv räddas med struktur, kunskap och stadiga händer. Mina händer förnimms som asplöv i rivande höstvindar, ögonen dimmigt fuktiga, min professionella fasad knakar i sina fogar men hålls ihop av ren somatisk vilja. Trauman, liv som räddas, nya liv kommer till världen, dödsfall. Det är mycket och stort, jag så liten, men alltjämt delaktig. Från stilla till urakuta stunder med helt olika förlopp. Dagar, kvällar och nätter fylls med kunskap, självinsikt, självförtroende och för lite sömn av en förkärlek till verkligheten.
Sista dagen, vi är traumateam på akuten. Högenergivåld i bilolycka. Säkrar luftvägar, andning och cirkulation. Sätter nålar, hänger dropp och blod. Kollar misstänkta frakturer och vitalparametrar. Blodprover tas. Länge står jag och ventilerar lungor med rubensblåsa trots att händerna krampar och armarna skakar upp till armbågarna, men det handlar om liv eller död. Fortsätter ventilera. Vi undersöker, skickar på trauma-CT. Akut bukblödning, direkt till operation och patienten kommer överleva. Är kallsvettig med kortisolpåslag när gruppledaren säger ”vi bryter där”. Det må vara endast en dyr docka som talar och agerar i simulerad miljö, men det tränar mig för verklighetens ABCDE. Blir bättre för varje fall, säkrare, tydligare, mer strukturerad, mindre stressad.

På två veckor upplevt så mycket, simulerat och verkligt. Växer flera centimetrar i min yrkesroll, professionalism och humanitet till vad vi ska bemöta, handlägga och hantera. Anestesi och IVA, helt klart ytterligare en mycket välsmakande specialitet. Sophiens suscitans, säker sömn.

Inga kommentarer: